lic. Michał Cichowicz

michal-cichowicz-prostokat

Absolwent dwóch kierunków na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Na wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji uzyskał tytuł licencjata na kierunkach: Fizjoterapia oraz Wychowanie Fizyczne. Swoją pracę licencjacką napisał na temat oceny funkcjonalnej za pomocą testu Functional Movement Screen TM. Osbami badanymi podczas pisania pracy dyplomowej byli chłopcy w wieku 10-11 lat z klasy o profilu piłkarskim.

  • Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZF) nr 64829
  • Masaż tkanek głębokich z rozluźnianiem mięśniowo – powięziowym oraz anatomią palpacyjną – dr Łukasz Czubaszewski, mgr Piotr Szałański (02.19)
  • Mobilizowanie i balansowanie kręgosłupa, klatki piersiowej i żeber – Art Riggs (04.19)
  • Terapia maunalna i dry needling w ujęciu klinicznym – mgr Marcel Mieszkalski moduł I (09.19)
Powrót